Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności określa zasady określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy qemia, prowadzony pod www.qemia.pl przez Qemia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy rynek 2, 62- 002 Suchy Las ( dalej określany jako Sklep Internetowy).
 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Przeglądając ofertę, zamawiając towar lub szukając informacji w sklepie internetowym www.qemia.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl funkcjonującego pod adresem www.home.pl

Zbieranie i przechowywanie informacji:

 1. Serwis zbiera następujące informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:
  1. imię i nazwisko
  2. adres zameldowania na pobyt stały
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
  4. adres poczty elektronicznej
  5. numer telefonu
  6. oraz w przypadku firm dodatkowo nazwa firmy, adres siedziby firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu.
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny ( Sklepu internetowego). Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji zamówienia.
 3. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zgromadzonych przez sklep internetowy www.qemia.pl oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta osobistego w Witrynie.
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 5. Dane osobowe podane przez użytkownika Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Służą one tylko i wyłącznie do realizacji zamówień w sklepie internetowym. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Dane podane przez użytkowników mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom niezbędnym do realizacji umowy, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 8. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosowane są wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie zwraca się Użytkowników o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.